اجرایی شدن ۷۵ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از اجرایی شدن ۷۵ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.

اجرایی شدن ۷۵ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان

به گزارش نشر پورتال استان سمنان ، یادگار احمدی در پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در استانداری برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در سال گذشته با برگزاری ۷۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، مشکلات ۲۶۷ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی استان شامل واحدهای صنعتی و معدنی ، کشاورزی ، گردشگری و اصناف تولیدی در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است که در جهت رفع موانع ، ۴۷۸ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

وی تصریح کرد: از مجموع مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ۲۰درصد مصوبات مربوط به تامین مالی و تسهیلات ، ۲۶ درصد مربوط به امور زیربنایی ، ۳درصد مربوط به امور مالیاتی ، ۳ درصد مربوط به تامین اجتماعی و مابقی سایر می باشد که ۷۵ درصد مصوبات اقدام و ۳۰ درصد نیز در دست اقدام می باشد.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان همچنین از بررسی مشکلات ده واحد تولیدی استان در این جلسه خبر داد و اظهار داشت: در این نشست که با حضور اعضای کارگروه و مدیران بانکهای عامل برگزار گردید مشکلات و موانع بانکی و مالیاتی و گمرکی واحدهای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت.

یادگار احمدی با اشاره به دیگر دستور این نشست افزود: ارائه گزارش درخصوص پرداخت تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ به واحدهای تولیدی استان و ارائه گزارش کارگروه جهش تولید توسط اداره کل صمت استان از دیگر دستور کار این جلسه بود.

46

دیدگاهتان را بنویسید