اظهار تأسف عمیق خبرنگار اینترنشنال از اتفاقات روز سیاه رژیم صهیونیستی

خبرنگار شبکه اینترنشنال با ناراحتی از روز سیاهی می‌گوید که در آن تمام روزنامه‌های رژیم صهیونیستی صفحه اول خود را با رنگ سیاه منتشر کرده‌اند.

اظهار تأسف عمیق خبرنگار اینترنشنال از اتفاقات روز سیاه رژیم صهیونیستی

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – خبرنگار صهیونیست شبکه اینترنشنال در گزارشی در خصوص واکنش‌ها به تصویب قانون اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی گفت: شرایط داخلی اسرائیل را باید با صفحه سیاه روزنامه‌های این رژیم نشان داد، چنانکه یکی از روزنامه‌ها در پایان صفحه سیاه خود نوشته روز سیاه دموکراسی در اسرائیل. وی ادامه داد: در واقع صفحه اول تمام روزنامه‌های اسرائیل از  هاآرتص تا روزنامه‌های راست‌گرا، امروز با رنگ سیاه منتشر شد. این خبرنگار همچنین عنوان کرد: تظاهرات شب گذشته تا دم صبح ادامه داشت، و این اتفاقات امروز روی اقتصاد هم بسیار تأثیر گذاشت و حتی بورس اسرائیل بیش از دو درصد سقوط داشت و ارزش پول اسرائیل هم کاهش پیدا کرده است.  

دیدگاهتان را بنویسید