اولین جشنواره انگور کندوله و سیب سرتخت در روستای کندوله

اولین جشنواره انگور کندوله و سیب سرتخت در روستای کندوله برگزار شد. این جشنواره، اولین جشنواره‌ای است که به همین مناسبت در روستای کندوله در بخش دینور از شهرستان صحنه برگزار شده است.

اولین جشنواره انگور کندوله و سیب سرتخت در روستای کندوله

دیدگاهتان را بنویسید