بررسی وضعیت سدهای خراسان رضوی در مقایسه با سال گذشته

با توجه به آمار منتشر شده توسط شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو وضعیت سدهای استان خراسان رضوی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

بررسی وضعیت سدهای خراسان رضوی در مقایسه با سال گذشته

به گزارش نشر پورتال از مشهد، از ابتدای سال جاری مخازن سدهای کشور به میزان ۳۵.۸۴ میلیارد متر مکعب ورودی داشته که در مقایسه با سال آبی گذشته دارای ۲۹ درصد رشد است. در سال آبی گذشته این میزان ۲۷.۸۶ میلیارد متر مکعب بوده است. در حال حاضر سد دوستی در خراسان رضوی ۱۲۶ میلیون متر مکعب موجودی دارد که در نسبت با سال گذشته از نظر پرشدگی، منفی ۵۷ درصد است. سد طرق که دیگر سد مهم خراسان رضوی محسوب می شود در حال حاضر ۵ میلیون متر مکعب موجودی مخزن دارد و میزان پرشدگی آن ۱۵ درصد و اختلاف آن با سال گذشته منفی ۴۹ درصد است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید