دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش موثری در ترویج صلح و سازش دارند

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: مدیران و کارکنان دفتر خدمات الکترونیک در ذیل انجام وظایف خود می‌توانند با ارائه خدمات مشاوره‌ای، طرفین پرونده را به صلح و سازش ترغیب و از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری کنند.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش موثری در ترویج صلح و سازش دارند

به گزارش نشر پورتال از شهرکرد، محمد رزم گفت: فلسفه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک تسهیل در دسترسی شهروندان به خدمات قضایی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های دادرسی برای شهروندان است. 

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اصل مهم در تدوین سیاست‌های دستگاه قضایی تکریم ارباب رجوع و احترام به کرامت انسانی شهروندان است و لذا تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در راستای اجرای همین اصل است. 

وی با بیان اینکه در مقوله عدالت‌گستری و قانون‌مداری دفاتر خدمات الکترونیک در کنار دادگستری قرار دارند، تصریح کرد: مدیران و کارکنان این دفاتر در ذیل انجام وظایف خود می‌توانند با ارائه خدمات مشاوره‌ای، طرفین پرونده را به صلح و سازش ترغیب و از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری کنند.

پایان پیام/ ۶۸۰۳۵

دیدگاهتان را بنویسید