رائفی پور لیست انتخاباتی داد +اسامی

فهرست کاندیداهای منتخب جبهه صبح ایران در تهران برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

رائفی پور لیست انتخاباتی داد +اسامی

به گزارش نشر پورتال، آنگونه که ایسنا گزارش داده، لیست صبح ایران ۱۳ داوطلب مورد حمایت خود برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران را معرفی کرد.

این لیست عبارت است از:

۱- ابوالفضل ظهره‌وند

۲. عطا بهرامی

۳. علی تهرانی‌مقدم

۴. سمیه گلپور

۵. ابراهیم عزیزی

۶. بیژن نوباوه‌وطن

۷. احمد نادری

۸. زینب قیصری

۹. پیمان فلسفی

۱٠. سمیه رفیعی

۱۱. صالح اسکندری

۱۲. سیدمرتضی محمودی

۱۳. ابوالقاسم جراره

دیدگاهتان را بنویسید