سردار زهرایی: هیئت رئیسه مجلس باید صدای جهادگران را بشنود

مسؤول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: هیئت رئیسه مجلس باید صدا و مطالبات به حق جهادگران آسمانی را بشنوند و این قانون مقدس را تصویب کنند.

سردار زهرایی: هیئت رئیسه مجلس باید صدای جهادگران را بشنود

 

دیدگاهتان را بنویسید