سوراخ کمربند! (گفت و شنود)

معلوم نیست چنین فرد بی‌هویت و بی‌سوادی که این‌چنین ابراز فضل کرده و توئیت می‌زند که «اگر حمیدرضا الداغی موازین را رعایت نکرده باشد، شهید نیست بلکه نفله شده است»!! چگونه و با کدام ضابطه علمی و اخلاقی عضو هیئت علمی می‌شوند؟! این قماش به چه دردی می‌خورند؟!

سوراخ کمربند! (گفت و شنود)

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- کیهان نوشت: گفت: یکی از غربگداها با کمال وقاحت درباره شهادت شهید غیرت، شهید حمیدرضا الداغی ابراز فضل! کرده و توئیت زده که «اگر موازین را رعایت نکرده باشد، شهید نیست بلکه نفله شده است»!! گفتم: یعنی علاوه‌ بر اینکه وجدان و انسانیت ندارد، غیرت ناموسی هم ندارد؟! غیرت ناموسی را که حیوانات هم دارند! گفت: این یارو در جریان اغتشاشات هم جانب اغتشاشگران و قاتلان افراد بی‌گناه را می‌گرفت و در حمایت از آنها توئیت می‌زد. گفتم: حالا این یارو چه کاره هست؟! و چرا مدعی‌العموم او را به حال خود رها کرده است؟! مگر مطابق قانون حمایت از جان و مال و ناموس مردم وظیفه دستگاه قضائیه نیست؟ گفت: عضو هیئت علمی دانشگاه است! البته ظاهراً دستگاه قضایی احضارش کرده است! و‌لی معلوم نیست این افراد بی‌هویت و بی‌سواد چگونه و با کدام ضابطه علمی و اخلاقی عضو هیئت علمی می‌شوند؟! این قماش به چه دردی می‌خورند؟! گفتم: این عده نقش سوراخ اول کمربند را بازی می‌کنند که به درد هیچ کاری نمی‌خورند! ولی هستند! پایان پیام/ت  

دیدگاهتان را بنویسید