ضرورت تجهیز و تقویت پلیس‌ امنیت اقتصادی در مناطق مرزی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تجهیز و تقویت پلیس‌ امنیت اقتصادی به خصوص در مناطق مرزی در دستور کار قرار دارد.

ضرورت تجهیز و تقویت پلیس‌ امنیت اقتصادی در مناطق مرزی

به گزارش خبرنگار انتظامی نشر پورتال، سردار حسین رحیمی در جمع روسا، مدیران و معاونان پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید براینکه باید با خلاقیت و نوآوری مداوم اقدامی نو و خدمتی تازه تر و بهتر به مردم ارائه کنیم، اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که امروز کار و مسؤولیت ما از اهمیت بالایی برخوردار است که باید هر چه بیشتر و بهتر با انجام صحیح و دقیق وظایف‌مان به مردم خدمت کنیم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه باید محورها و بخش های مسئولیت خود را به درستی احصا و شناسایی کنیم تصریح کرد: باید با شناسایی همه خلاءها اجازه قانون گریزی از مجرمان و مفسدان اقتصادی را سلب و عرصه را بر آنان تنگ کنیم. این مقام ارشد پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه برای خدمت بیشتر به مردم و برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادی باید از جان مایه بگذاریم، خاطرنشان کرد: تجهیز و تقویت همه پلیس‌های اقتصادی به خصوص در مناطق مرزی از جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری در دستور کار ما در سال جاری است و در این مسیر از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد. وی با اشاره به استقرار پلیس گمرک در مبادی رسمی اظهار داشت: پایش روزانه محموله های تجاری، شناسایی بسترهای آسیب زا منجر به ارتکاب قاچاق و به خصوص قاچاق های سازمان یافته به قید فوریت در دستور کار است. سردار رحیمی گفت: باید با حمایت ها و راهبردهای دقیق و کاربردی در افقی مشخص و قابل دسترس پلیس های اقتصادی استان ها را یاری رسانیم. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید