مرثیه در نصف جهان برای دردانه پیامبر خدا

سرمای این روزها بدن را می‌لرزاند، به دماسنج که نگاه کنیم ،می‌فهمیم همه سردی از هوا نیست، برگه‌های تقویم به کمک‌مان می‌آیند، این روزها فاطمیه است که غمش بر جان‌ها نشسته و مردم نصف جهان را همچون دیگران، مرثیه خوان عزای دردانه پیامبر خدا کرده است.

مرثیه در نصف جهان برای دردانه پیامبر خدا

به گزارش نشر پورتال از اصفهان، سرمای پاییز آمده و می‌رود که جای خود را به زمستان بدهد، اما سرمای این روزها بدن را می‌لرزاند، به دماسنج که نگاه کنیم می‌فهمیم همه سردی از هوا نیست، برگه‌های تقویم به کمک‌مان می‌آیند، آری روزهای شهادت مادر است که بدن‌ها می‌لرزند، این روزها فاطمیه است که غمش بر جان‌ها نشسته و در نصف جهان هم که باشی حس غربت داری و دلتنگی و سرما.  

دیدگاهتان را بنویسید