هشدار درباره خطر وقوع فاجعه هسته‌ ای در آلمان

تاسیسات ذخیره سازی زباله هسته ای Asse در آلمان در معرض خطر پر شدن از آب است. بیش از صدهزار بشکه زباله رادیواکتیو در اینجا ذخیره می شود. وزیر محیط زیست ایالت نیدرزاکسن در این باره ابراز نگرانی کرده است.

هشدار درباره خطر وقوع فاجعه هسته‌ ای در آلمان

دیدگاهتان را بنویسید