هوای قابل قبول در همه ایستگاه‌های شهر مشهد

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 79 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای قابل قبول در همه ایستگاه‌های شهر مشهد

به گزارش نشر پورتال از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص ۷۹ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص با عدد ۷۴ در شرایط قابل قبول قرار دارد. هوا در هیچ یک از ایستگاه‌های شهر ناسالم گزارش نشده است و بیشترین بار آلودگی از ایستگاه الهیه با عدد شاخص ۹۷ در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید