کارکنان ادارات نهبندان با تاخیر 3 ساعته سرکار می روند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: این تاخیر به دلیل تشدید به دلیل وزش باد، خیزش گرد و غبار و تداوم و پایداری آلودگی هوا به منظور حفظ سلامت شهروندان و کاهش تردد اعمال شد.

کارکنان ادارات نهبندان با تاخیر 3 ساعته سرکار می روند

نشر پورتال– خراسان جنوبی؛ درست یک ماه در چنین روزی ادارات شهرستان های زیرکوه و نهبندان خراسان جنوبی به دلیل گرد و غبار و قرار گرفتن هوای این شهرستان ها در وضعیت خطرناک و حتی فوق آن تعطیل شد و امروز نیز ادارات شهرستان نهبندان با سه ساعت تاخیر باید سرکارشان حاضر شوند. با خیزش برداشتن بادهای ۱۲۰ روزه سیستان از نیمه خرداد دیگر اغلب روزها یا بهتر بگوییم همه روزهای خراسان جنوبی همراه با گرد و غبار است و کمتر روزی آسمان استان آبی و صاف است. اما آن چه بر شدت و حدت این بادها افزوده خشکسالی های ۲۲ ساله ای است که دیگر مردم این استان با آن خو گرفته اند و در این برهه خاص همیشه خراسان جنوبی به تلی از خاک مبدل می شود. لازم به یادآوری که خشکسالی ها این بادها ۱۲۰ روزه را به ۱۸۰ تا ۱۹۰ روز نیز افزایش داده است یعنی نیمی از سال را مردم خراسان جنوبی درگیر گرد و غبار هستند. از سوی به واسطه شدت و حدت گرفتن آثار زیان بار خشکسالی ها سال به سال بر محدوده های بیابانی خراسان جنوبی افزوده می شود و در برخی از نقاط پدیده بیابان به پشت دیوار شهرها نیز خود را رسانده است که به طور حتم باید اعتبارات لازم برای مقابله با  بیابان زایی بیش از منابعی باشد که اکنون تخصیص می یابد تا به توان اقدام به بیابان زدایی در استان کرد.   آن طور که محمد علی آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی امروز به رسانه ها اعلام کرد: کارکنان اداره های نهبندان امروز براساس مصوبه کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار با سه ساعت تأخیر سرکار می روند. به گفته وی این تصمیم با توجه به هشدار هواشناسی سطح نارنجی و بررسی شاخص کیفیت هوا و با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار انجام شد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی افزود: این تاخیر به دلیل تشدید به دلیل وزش باد، خیزش گرد و غبار و تداوم و پایداری آلودگی هوا به منظور حفظ سلامت شهروندان و کاهش تردد اعمال شد.   بر اساس سامانه پایش هوای کشور ایستگاه نهبندان امروز با شاخص در وضعیت  خطرناک قرار دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید