بایگانی دسته: جامعه

خطر 100 پلاسکو دیگر در تهران/ باز شدن کلاف سردرگم ساختمان های ناایمن

پلاسکو 6 سال پیش فروریخت. 16 آتش نشان جان خود را ازدست دادند. در این مدت قرار بود ایمن سازی صورت گیرد ولی مدیران گذشته موفق نبودند. چند ماهی است ایمن سازی در دستور کار مدیریت ششم قرار گرفته و 29 ساختمان بسیار پرخطر تا پایان سال ایمن سازی می شوند.

خطر 100 پلاسکو دیگر در تهران/ باز شدن کلاف سردرگم ساختمان های ناایمن

ادامه خواندن خطر 100 پلاسکو دیگر در تهران/ باز شدن کلاف سردرگم ساختمان های ناایمن

ایران مهم ترین شریک سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس موقعیت در همسایگی بزرگ ترین تولید کننده مواد افیونی در جهان و نیز دیپلماسی فعال، در این حوزه موجب شده تا کشورمان با بیش از 45 کشور جهان تفاهم نامه های مختلفی را در زمینه مبارزه با مواد مخدر به امضاء رساند.

ایران مهم ترین شریک سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر است

ادامه خواندن ایران مهم ترین شریک سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر است

سلام بر «فاطمه» مادر بی‌بدیل عالم!

اگر چه در تمامی ادیان الهی مادر جایگاه و منزلت رفیعی دارد، لیکن در دین مبین اسلام بیش از دیگر مکاتب بر این مسئله اساسی تاکید و توجه شده است، به گونه‌ای که حقوق مادران را بسیار فراتر از حقوق پدران در نظر گرفته است.

سلام بر «فاطمه» مادر بی‌بدیل عالم!

ادامه خواندن سلام بر «فاطمه» مادر بی‌بدیل عالم!