بایگانی دسته: دانشگاه

نظر وزیر اسبق وزارت علوم درباره ورود به دانشگاه داوطلبان مشکوک به تقلب

وزیر اسبق علوم درباره بازگشت به تحصیل داوطلبان کنکوری مشکوک به تقلب گفت: این موضوع باید به صورت آکادمیک، علمی و حقوقی مورد بررسی و جمع‌بندی مناسب قرار گیرد.

نظر وزیر اسبق وزارت علوم درباره ورود به دانشگاه داوطلبان مشکوک به تقلب

ادامه خواندن نظر وزیر اسبق وزارت علوم درباره ورود به دانشگاه داوطلبان مشکوک به تقلب