بایگانی دسته: دفاتر منطقه ای

عزم و برنامه ازبکستان برای کسب استقلال نفتی

رئیس جمهور از بکستان در نشستی در شهر «ترمذ» استان «سرخان‌دریا» گفت این کشور تا 3 سال آینده استقلال نفتی را به دست خواهد آورد.

عزم و برنامه ازبکستان برای کسب استقلال نفتی

ادامه خواندن عزم و برنامه ازبکستان برای کسب استقلال نفتی