بایگانی دسته: نامشخص

طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید در استان مرکزی کلید خورد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار عید نوروز در این استان خبر داد.

طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید در استان مرکزی کلید خورد

ادامه خواندن طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید در استان مرکزی کلید خورد