بایگانی دسته: گروه صوت و تصویر

فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه

فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه

فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه

ادامه خواندن فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه

فیلم| بازدید وزیر گردشگری از جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام در گلستان

فیلم| بازدید وزیر گردشگری از جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام در گلستان

فیلم| بازدید وزیر گردشگری از جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام در گلستان

ادامه خواندن فیلم| بازدید وزیر گردشگری از جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام در گلستان