بایگانی دسته: گروه صوت و تصویر

فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه

فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه

فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه

ادامه خواندن فیلم| الحاق ناوابومهدی و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه